Görme engelli teknoloji sınıfları kuruldu!

Bilindiği üzere, destek teknolojilerinin gelişimiyle birlikte, ekran okuyucu yazılımlar aracılığıyla görme engelli bireyler de bilgisayar ve internet teknolojisini kullanmaktadır.

Bu bağlamda, geliştirilen yazılım ve internet sayfalarının görme engelli bireylerin kullanmakta olduğu ekran okuyucu programlarla uyumlu olarak çalışacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim okulları ve kaynaştırma sınıflarında ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde olmak üzere toplamda 3000 dolayında görme engelli öğrenci ve 825 dolayında görme engelli öğretmen mevcuttur. Bunun yanında, son yıllarda yapılan engelli istihdamıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatlarıyla okullarımızda birçok görme engelli kamu personeli görev yapmaktadır. Son yıllarda gelişen bilgi çağına paralel olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki iş ve işlemler internet üzerinden yürütülür hale gelmiş ve mezkûr işlerin yürütülebilmesi için yazılımlar geliştirilmiştir. Geliştirilen bu internet uygulamalarının, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, görme engelli kullanıcıların erişim sağlayabileceği biçimde, evrensel erişilebilirlik kurallarına uyulmak suretiyle tasarlanması gerekmektedir. Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanan bu raporda, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı E-Okul, Doküman Yönetim Sistemi (DYS), Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) e-posta alma ve gönderme işlemleri ve Bakanlığa bağlı internet sitelerinin erişilebilirliği ve akıllı cihazlarla uyumu hakkında sorunların tespiti ile çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Raporun hazırlanış sürecinde; yaklaşık 750 üyesi bulunan E-platformumuzdaki söz konusu yazılımları kullanan görme engelli kişilerin değerlendirmeleri ve derneğimize konuyla ilgili ulaşan mağduriyetler ele alınmış; sorun olarak dile getirilen hususlar tarafımızca incelenmiş ve düzenlemeye gereksinim duyulan alanlar tespit edilmiştir.